Reference

 •     Privatna klinika, Dobrovci, kvadratura 180 m2, IDZ, PGD, vodenje upravnega postopka za pridobitev GD
 •     Legalizacija obstoječega objekta Pizzerija Mark, Maribor, kvadratura 240 m2, faza IDZ, PGD, vodenje upravnega  
      postopka za pridobitev GD  
 •     Večstanovanjski objekt Caffe Tropic, Žalec, investitor: Elektro Turnšek d.o.o., kvadratura 800 m2, faza IDZ, PGD, vodenje
      upravnega postopka za pridobitev GD, PZI, PID
 •     poslovno industrijska hala Arclin, investitor NSY d.o.o., kvadratura 1.500 m2, faza IDZ, PGD, vodenje upravnega
      postopka za pridobitev GD
 •     vinska klet in prostori za degustacijo, Goriška brda, 2010 – PGD
 •     počitniška stanovanjska hiša, Trnovo pri Gorici, 2010 – PGD
 •     montažna hiša Lumar, Solkan, 2010 – PGD
 •     stanovanjska hiša, Vrtojba, 2010 – PGD
 •     prizidava k stanovanjski hiši, Branik, 2010 – PGD
 •     rekonstrukcija stanovanjske hiše, Šmarje Sap, 2010 – PGD-PZI
 •     3D predstavitev za okoljsko postavitev sončne elektrarne 5 ha, Montepulciano – Italia, 2010
 •     izdelava načrtov za sončno elektrarno 2,8 MWp, Rovigo – Italia, 2010
 •     idejni projekt za poslovni objekt, Brezovica, 2010
 •     stanovanjska hiša in snemalni glasbeni studio, Vipava, 2009 – PGD,PZI
 •     stanovanjska hiša, Logatec, 2009 – PGD, PZI, izvedena
 •     prenova večstanovanjske hiše, Koper, 2009 – PGD, PZI, izvedena
 •     montažna hiša Jelovica, Obrov, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 •     montažna hiša Jelovica, Renče, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 •     prenova stanovanjske hiše, Bilje, 2009 – PGD-PZI
 •     astronomska opazovalnica, Trnovo, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 •     zidanica, Žužemberk, 2009 – PGD-PZI, izvedena
 •     montažna hala za gobe, Kozje, 2008 – IDZ
 •     prenova stanovanjske hiše in gospodarskega poslopja, Ivanji Grad, 2008 – PGD,PZI
 •     prenova dvostanovanjske hiše, Renče, 2008 – PGD,PZI, izvedena
 •     idejni osnutek za turistično rekreacijski in nastanitveni objekt, Vipava, 2008
 •     turistično nastanitveni, izobraževalni objekt in delujoči muzej, Spodnja Branica, 2008 – PGD, PZI – delno izveden
 •     poslovna stavba, Solkan, 2008 – idejni projekt
 •     prenova gostišča in nastanitvenih sob, Brestovica, 2008 – idejni projekt
 •     prenova stanovanjske hiše, Dornberk, 2008 – idejni projekt
 •     prenova stanovanjske hiše, Renče, 2007 – idejni projekt
 •     vinska klet, vinotoč in dvostanovanjska hiša, Prvačina, 2007 – idejni projekt
 •     stanovanjska hiša, Orehovlje, 2007 – PGD-PZI, izvedena
 •     načrt zunanje ureditve stanovanjske hiše, Dobravlje, 2007 – izveden
 •     prenova stanovanjske hiše, Trnovo, 2006 – idejni projekt
 •     prizidava garažnih prostorov, Šmarje Sap, 2006 – idejni projekt
 •     prenova stanovanjske hiše, Goriška brda, 2006 – idejni projekt
 •     rekonstrukcija stanovanjske hiše, Štanjel, 2006 – PGD-PZI, izvedena