Legalizacije objektov

Projekt za legalizacijo objekta je potrebno narediti v primeru, ko objekt (prizidek, nadzidava ...) ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem ali pa je zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Zakon razvršča nedovoljeno gradnjo na nelegalne gradnje, neskladne gradnje in nevarne gradnje. Osnova za začetek postopka legalizacije objekta je izkazano lastništvo parcele na kateri stoji objekt.


  • Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja brez veljavnega gradbenega dovoljenja že izvaja ali pa se je že izvedla. V tem primeru je potrebno objekt legalizirati oz. za objekt pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) pa je skoraj povsem enak projektu novogradnje.
  • Neskladna gradnja pomeni, da je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, vendar so se dela izvedla v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju ali pa se objekt uporablja v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju.


Postopek legalizacije črne gradnje je skoraj povsem enak postopku pridobitvi gradbenega dovoljenja za novogradnjo. Lastnik mora pridobiti vsa potrebna soglasja, plačati komunalni prispevek, druge prispevke in kazni, ki jih določa zakon, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.


Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


V podjetju Inpro 23 d.o.o. vam izdelamo celotno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.