Enostanovanjski objekti

Med enostanovanjske objekte spadajo objekti novogradenj, namenjeni za bivanje enega gospodinjstva. Po enotni klasifikaciji objektov (http://www.stat.si/doc/klasif/CC-SI_%20pojasnila.pdf), med enostanovanjske objekte spadajo samostojne hiše, vile, kmečke hiše in druge podeželske hiše, počitniške hišice in podobne enostanovanjske stavbe, vrstne hiše ali dvojčki, v katerih se nahaja eno stanovanje, kjer ima vsako stanovanje svojo streho in lasten vhod iz pritličja.


Pri projektiranju enostanovanjskih objektov damo največji poudarek arhitekturnemu oblikovanju objekta. Arhitekt pripravi idejno zasnovo objekta, glede na potrebe in želje investitorja. Pri tem je zelo pomembno, da je idejna zasnova usklajena s veljavnimi prostorskim načrti za predmetno področje, kjer je gradnja predvidena.

V podjetju Inpro 23 d.o.o. strokovno izdelamo projektno dokumentacijo za klasične zidane in montažne lesene objekte, v nizkoenergetskem ali pasivnem standaru.


Našim naročnikom svetujemo glede izbire osnovne nosilne konstrukcije, ki jo izberemo skupaj s projektantom gradbenih konstrukcij - statikom. Pri izbiri osnovne konstrukcije upoštevamo želje naročnika in seveda pogosto tudi ceno konstrukcije.

Pri projektiranju enostanovanjskih objektov so za dober projekt pomembne tudi
strojne instalacije. Pri teh je najbolj pomembna izbira načina ogrevanja in prezračevanja objekta. Projektant strojnih instalacij sodeluje že pri snovanju same idejne zasnove.


S pravilnim projektiranjem elektro instalacij pa poskrbimo za udobno bivanje v objektu. Zato že pri snovanju idejne zasnove vključimo tudi projektanta elektro instalacij.


V podjetju Inpro 23 d.o.o. za vas izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek do pridobitve gradbenega dovoljenja.


Pred začetkom projektiranja je potrebno pridobiti lokacijsko informacijo z navedenimi ureditvenimi prostorskimi pogoji in omejitvami gradnje in izdelati kvaliteten geodetski posnetek stanja na terenu, kjer geometer posname višinske točke terena in potek obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika, kanalizacija, potek voda zemeljskega plina, vročevoda in dostopna cesta).


Projektiranje hiš

Ko se odločamo za nov dom v hiši, se nam ponujajo različne možnosti. Od nakupa stare hiše pa vse do gradnje nove. Ne glede na to ali se bomo odločili za novogradnjo ali obnovo stare hiše moramo ugoditi številnim potrebam, ki so odvisne od našega načina življenja in zahtev po udobju, toploti, miru, svetlobi. Ker se v življenju ne bomo pogostokrat selili, je potrebno dobro premisliti, kakšne so naše potrebe, naš način življenja in naše finančne zmožnosti za pravo izbiro.


Nakup stare hiše

Če se odločimo za nakup stare hiše, moramo biti predvsem zelo pozorni na njeno stanje. Če je hiša na ugodni lokaciji, če nam prostori ustrezajo in če so dovolj veliki za naše potrebe bivanja ter ponujajo dovolj naravne svetlobe, je priporočljivo, da poiščemo pomoč strokovne osebe, ki bo lahko ocenila stanje hiše. S tem se izognemo neprijetnim finančnim presenečenjem pri prenovi, saj nam bo svetovalec iz gradbenega podjetja izdal predračun obnove, ki ga lahko primerjamo s stroški gradnje nove hiše enake velikosti. Poleg tega je pri strokovnem mnenju (ekspertizi) potrebno določiti tudi možnosti adaptacije in ureditve novih sanitarnih in drugih inštalacij. Izvedence moramo povprašati, katere notranje stene lahko rušimo in katere ne, koliko lahko povečamo okenske in vratne odprtine, in če imamo visoke prostore, kako in ali lahko dogradimo vmesno nadstropje. Šele ko bomo prepričani o vseh dejavnikih, ki vplivajo na prenovo in preureditev stare hiše, se odločimo za njen nakup. Zavedati se moramo, da je za vzpostavitev modernih klimatskih razmer in dobrega počutja med starimi zidovi potrebno kar veliko dela, s tem pa so povezani tudi stroški. Tu posebnega stroška s strani projektiranja ni, razen interierja in instalacij. V kolikor se ne posega v nosilno konstrukcijo objekta se izognemo tudi vsem upravnim postopkom in  s tem pridobimo na časovni komponenti.

Nakup nove hiše

Druga možnost, ki se nam ponuja, je nakup nove hiše. Ta se prične z nakupom zemljišča in projektiranjem objekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Časovni vidik je pri tu precej daljši, saj je potrebno računati, da nam bo pridobivanje dovoljenja za gradnjo vzelo kar nekaj mesecev.

Nakup hiše na »ključ«

Lahko se odločite tudi za nakup hiše na »ključ«. Gradbena podjetja v zadnjem času ponujajo vse več moderno zgrajenih hiš, bodisi v sklopu stanovanjskih sosesk ali individualne gradnje. Prednost takega sistema je, da se zaradi večjega gradbenega posega stroški posamezne gradnje znižajo, skupno večjim sklopom gradnje pa so običajno tud bolj premišljene oblike in tlorisi.