Strojne inštalacije


V podjetju Inpro 23 d.o.o.  pripravljamo projektno dokumentacijo strojnih instalacij za:


 • Stanovanjske objekte (enodružinske hiše, večstanovanjske hiše, bloki ...),
 • poslovne in javne objekte (športni objekti, gostinski lokali in restavracije, cerkve ...),
 • ter industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti ...).


Projektant strojnih instalacij v našem podjetju sodeluje že pri izdelavi idejne zasnove, prav tako, pa pri projektiranju strojnih instalacij sodelujejo tudi arhitekt, statik in projektant elektro instalacij.


Strokovna področja projektiranja strojnih instalacij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE

(PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO

(PZI)

 • Ogrevanje
 • Prezračevanje in klimatizacija
 • Komunalni priključki
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo
 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

 


Soglasje za priključitev se pridobi s projektom za izvedbo (PZI). Soglasja pa potrebujemo za plin, vodovod, kanalizacijo in toplovod.


Objekti, ki jih projektiramo morajo imeti primerno temperaturo, zrak mora biti svež, dovolj čist in vlažen. Ker veliko časa preživimo v zaprtih prostorih, moramo poskrbeti za primerno okolje. To dosežemo s pravilnim projektiranjem in izvedbo. Hkrati pa se s sodobnim projektiranjem omeji poraba energije. S sodobnim projektom strojnih instalacij dosežemo energetsko varčnost in prijetno življenjsko okolje.