Gradbene konstrukcije

Gradbene konstrukcije - statika


V podjetju Inpro 23 d.o.o. pripravljamo statične izračune oz. elaborat gradbenih konstrukcij za objekte visoke gradnje. Elaborat gradbenih konstrukcij pripravljamo za klasične in montažne objekte. Za enostanovanjske objekte tudi pregledamo objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.


Strokovna področja projektiranja / storitve:
  • Izjava statika
  • Izdelava načrta gradbenih konstrukcij
  • Izdelava statičnega izračuna
  • Dimenzioniranje
  • Izdelava armaturnega načrta
  • Statična presoja
  • Statična sanacija