Elektro inštalacije

V podjetju Inpro 23 d.o.o. pripravljamo projektno dokumentacijo elektro instalacij za:


 • Stanovanjske objekte,
 • poslovne in javne objekte,
 • industrijske in gospodarske objekte,
 • za integrirane in klasične sončne elektrarne,
 • ter projektno dokumentacijo za nizkonapetostni priključek, v katerem predvidimo, kako se bo objekt priklopil na električno omrežje.

Strokovna področja projektiranja elektro instalacij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE

(PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO

(PZI)

 • Električni priključki in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Strelovod in izenačitev potencialov
 • Nizko napetostni priključek
 • Projektiranje sončnih elektrarn
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo
 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 

Projekt elektro instalacij pa je obvezen v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI).


Pri projektu elektro instalacij se najprej skupaj z naročnikom določi za katero zvrst gradnje se bo izvedel elektro projekt oziroma namembnost objekta. Glede na zahtevnost objekta se pri projektiranju upošteva vso trenutno zakonodajo, ki jo je potrebno upoštevati, prav tako pa se upošteva želje naročnika (video nadzor, ozvočenje, govorne naprave ...).


 • Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja (PGD) za enostanovanjske objekte ne potrebujemo projekta elektro instalacij. Je pa projekt elektro instalacij obvezen v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI).
 • Pri večstanovanjski, poslovni in industrijski gradnji pa potrebujemo projekt elektro instalacij.


V projektni dokumentaciji za pridobivanje gradbenega dovoljenja (PGD) in kasneje tudi v projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI) se pripravijo podrobni načrti, ki vsebujejo tudi popis materiala in popis del.