O podjetju

Podjetje Inpro 23 d.o.o., postaja v domačem prostoru vedno bolj prepoznavno podjetje s področja projektiranja in inženiringa ter energetskih sanacij. Smo strokovnjaki na področju arhitekturnega in gradbenega projektiranja, projektiranja strojnih instalacij, elektro instalacij, projektantskega in gradbenega nadzora ter svetovalnega in izvedbenega inženiringa.

Direktor mag. Uroš Fonovič, univ.dipl.inž.grad.
Po uspešno opravljenem študiju gradbeništva na Fakulteti za gradbeništvo, Univerze v Mariboru,  kjer si je pridobil strokovni naziv univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, za področje visokogradenj, je Uroš Fonovič svojo profesionalno pot začel kot vodja gradbišča na podjetju SCT. Po pridobljenih praktičnih izkušnjah pri vodenju večjih gradbenih projektov, je uspešno opravil strokovni izpit na Inženirski zbornici Slovenije in si pridobil naziv odgovorni projektant načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča ter odgovorni nadzornik za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte.

Ob delu je študij nadaljeval na področju ekonomije, na Ekonomsko poslovni fakulteti, Maribor, smer management in organizacija, kjer je v rednem roku opravil vse študijske obveznosti. Zagovor magistrskega dela je opravil leta 2013.

Poslovno pot na podjetju SCT je zaključil kot direktor projektov. V nadaljevanju se je zaposlil na podjetju Konstruktor, kot generalni direktor. Prav tako je zasedal direktorska delovna mesta na podjetjih Expo biro in Meteorit.

Samostojno poslovno pot je začel z ustanovitvijo lastnega podjetja za izvedbo inženiring projektov, ki se je kasneje preoblikovalo v podjetje Inpro 23. Podjetje se ukvarja s izdelavo projektne dokumentacije, vodenjem projektov, inženiringom, fotovoltaiko, energetskimi pregledi, izdelavo energetskih izkaznic in svetovanjem na področju nizko energetske in pasivne gradnje objektov.

V času gospodarske krize in upada obsega poslovanja na področju gradbeništva, se je dodatno izobraževal na področju energetike na Inštitutu Jožef Stefan, na Oddelku za energetsko učinkovitost in si pridobil mednarodno licenco EUREM – Evropski energetski manager. Prav tako je izobraževanje nadaljeval na področju nizko energetske gradnje in energetske učinkovitosti ter na Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij – ZRMK d.d., pridobil licenco Neodvisni strokovnjak za izdelavo energetskih izkaznic objektov. Študij energetske učinkovitosti gradnje objektov je dopolnil s mednarodno licenco Certified Passive hause designer – certificiran projektant pasivnih hiš, ki jo podeljuje Passivhaus Institut za pasivno gradnjo iz Darmstadta, Nemčija.

Po 14 letih izkušenj na vodstvenih mestih v gradbenem sektorju,  kot namestnik direktorja na podjetju Lunos skrbi za razvoj podjetja, ki se ukvarja s sodobnimi rešitvami na področju prezračevanja objektov. Prav tako je odgovoren za nadaljnjo širitev podjetja za področje Balkana, Irske in Rusije. S podjetjem Lunos je  poleg ostalih podjetij, ki se ukvarjajo s ponujanjem energetsko učinkovitih rešitev na področju gradnje objektov, aktivno udeležen v Centru energetskih rešitev – CER. Prav tako je aktiven pri širitvi CER-a za področje Hrvaške.

Aktivno sodeluje v Zbornici za gradbeništvo, kot član upravnega odbora in strokovni sodelavec na SG projektu, katerega rezultat bo standardizacija popisov v gradbeništvu. Aktivno sodeluje v projektu Build up skills in kot član Komisije za trajnostno gradnjo v okviru Inženirske zbornice Slovenije – IZS.

Neformalno izobraževanje nadaljuje na Inštitutu za revizijo, ker opravlja izpite za pridobitev strokovnega naziva Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin.