Termovizija

Infrardeča termografija ali kratko termografija, je metoda merjenja temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini kakršnegakoli objekta. S pomočjo termografije lahko analiziramo nekatere lastnosti objekta, ki sicer navzven niso vidne..
Termovizija je učinkovita analiza, ki omogoča odkrivanje napak in toplotnih izgub objekta. Te lastnosti ji omogočajo široko možnost uporabe na najrazličnejših področjih. V gradbeništvu termografijo izkoriščamo primarno pri opazovanju toplotnih tokov skozi gradbene konstrukcije.

Z izbiro primernih ukrepov na podlagi termovizije lahko prihranite več kot 50% stroškov ogrevanja.

Meritve opravljamo po celi Sloveniji. Meritve se opravljajo samo v zimskem času!

Poglejmo analizo primera na spodnji sliki (vir: ZAG):
 
Fotografija ne pokaže posebnosti na toplotno neizolirani fasadi s coklom in vgrajenimi PVC okni:
Fotografija analiziranega detajla stavbe (vir: ZAG, Ljubljana)


Termogram pokaže bistveno več zanimivih stvari:

Termogram v izbrani barvni paleti (vir: ZAG, Ljubljana)

  • spodnji del cokla je toplejši, je mesto povečanega izgubljanja toplote po celotni dolžini in predstavlja toplotni most,
  • steber oziroma stik zunanjega zidu in notranje predelne stene je toplejši in je toplotni most,
  • toplotni most se pojavi tudi na špaleti, termogram nakaže, kje so za zidovi radiatorji,
  • vidni postanejo zelo majhni toplotni mostovi – malta med posameznimi zidaki,
  • viden je tudi tako droben toplotni most kot je stik okenskega okvirja in zasteklitve, na sicer novih oknih.

Natančnejša analiza stavbe pokaže, da je pod ogrevanimi prostori toplotno neizolirana betonska plošča na zemljini. Tako ugotovimo, da gre v primeru cokla za tipičen toplotni most – neizolirano talno konstrukcijo. Najtoplejši del opazovane zunanje površine je na mestu »SP01«, kjer gre za trodimenzionalen toplotni most. Polnilo parapetov, opečni votlak, je bolj toplotno izolativno, kot nosilni betonski skelet.