Pasivni objekti

Pasivna hiša

Pasivna hiša bo v nekaj letih postala standard gradnje. Hiše z zelo dobro toplotno izolacijo na stenah, strehi in na tleh, pasivna okna in vrata, zrakotesnost in prezračevanje z rekuperatorjem so dokazale zelo dobre rezultate ob minimalno povišani investiciji (glede na tržno ceno hiše). Bistveno je dobro projektiranje, skrbna izvedba in dober nadzor. V Sloveniji so že podjetja, ki te procese obvladajo, ostala podjetja pa se bodo temu načinu gradnje morala prilagoditi.

Prednosti pasivne hiše


Pasivna hiša ima tri bistvene prednosti pred klasično grajenimi hišami:


 • Konstantno prezračevanje z rekuperacijo in s tem svež in ogret zrak v prostorih, hkrati pa se ne pojavlja kondenz na oknih.
 • Stabilno temperaturo v prostorih. Temperatura prostorov je zelo stabilna, kar se tiče padanja temperature v stavbi. Čez noč se pasivna hiša ohladi minimalno in padca temperature sploh ne opazimo. Po drugi strani pa se lahko zelo hitro segreje. Hišo pozimi za več stopinj segreje par ur sončnega sevanja skozi okna. V primeru, da bi hišo želeli hitro segreti (vikend hiša), bi jo lahko segreli z navadnim električnim kaloriferjem.
 • Varčnost. Hiša je izredno varčna. Pasivno hišo, ki porabi za letno ogrevanje 15kWh/m2 lahko segrevamo s toplotno črpalko z grelnim številom 4, kar pomeni, da potrebujemo še štirikrat manj električne energije, ostalo energijo pa toplotna črpalka dobi iz vode, zemlje ali zraka.

 

Pasivna hiša ima zelo dobro izolirano fasado, streho, tla pod hišo (vsa toplotna izolacija je položena brez toplotnih mostov pri balkonih, terasah, zunanjih stopnicah ... ). U vrednost zunanjih sten pri pasivni hiši mora biti glede na njeno velikost in razgibanost okrog 0,11W/m2K. Okna morajo imeti poleg dobrega troslojnega stekla tudi izoliran okvir. Skupna U vrednost okna (Uw) mora biti pod 0,8W/m2K in g vrednost 0,5 ali več. Nova solar stekla imajo g vrednost 0,6 in tako spustijo v hišo več svetlobe in sončnega sevanja. V strehi mora biti vgrajene min 40 cm izolacije z U vrednostjo okrog 0,10W/m2K.


Pod hišo (proti tlom) mora biti vgrajene vsaj 25 cm toplotne izolacije. Pri lesenih hišah, pri katerih lesene stene niso toplotni most, saj so polne izolacije, se lahko talna toplotna izolacija vgradi med stene pod estrihe. Celoten plašč hiše pa mora biti tudi zrakotesen.

Zrakotesnost preverjamo z napravo Blower door. Pri pasivni hiši lahko skozi netesna mesta v plašču hiše izgubljamo največ 60 % neto volumna zraka/uro pri nadtlaku ali podtlaku 50 Pa (pri hiši s površino 200 m2 in višino stropa 2,5 m, ki ima volumen 500 m3, lahko izgubimo do 300 m3 zraka v eni uri).


Prezračevanje z rekuperacijo je obvezen element pasivne hiše. Hiša, ki ima toplotnoizolacijski plašč enak kot pasivna hiša, pa nima prezračevanja z rekuperacijo, za ogrevanje porabi še enkrat več energije (namesto pasivna (1,5 litrska) je hiša 3 litrska). Prezračevanje se lahko razpelje po hiši na različne načine. Najbolje je, da se prezračevalne cevi za dovod svežega zraka speljejo v spalnice, dnevno sobo, kabinet in ostale "čiste prostore" in sicer na mesto, ki je čimbolj oddaljeno od vrat. Tako mora zrak tudi pri zelo majhnih pretokih potovati skozi celo sobo, preden pride do vrat, kjer prehaja v hodnik ali drugo sobo. Zajem "slabega zraka" mora biti v kuhinji, kopalnici, garderobi, WC-ju.... in ostalih prostorih kjer je vlaga in je možen pojav vonjav. Zajem zraka mora biti čim bolj oddaljen od vrat. Tako zrak, ki se vpihuje v spalnicah, dnevni sobi ... preči celotno sobo in prek hodnika ali drugih prostorov prehaja v kuhinjo, kopalnico ... kjer prehaja skozi celoten prostor. Taka postavitev prezračevanja je pomembna predvsem takrat, ko nas ni v hiši, in lahko hišo učinkovito prezračimo z majhno količino zraka (nizka hitrost rekuperatorja).


Poleg znanih centralnih prezračevalnih naprav, pa obstajajo sodobne rešitve prezračevanja z decentralnimi enotami, kjer se prezračevanje izvaja z lokalnimi prezračevalnimi enotami v vsakem prostoru posebej.

Posamezne enote pa so kljub temu z regulacijo povezane v celovit sistem in delujejo povsem podobno kot centralni sistemi. Decentralne rešitve prezračevanja so zanimive zaradi občutno nižjih stroškov izvedbe – niso potrebni razvodni kanali in zanemarljivih stroškov obratovanja.


Ogrevanje je najmanj pomemben del v pasivni hiši, saj so toplotne potrebe zelo majhne. Pasivna hiša se po definiciji ne sme ogrevati direktno z električnimi ogrevali (električna peč, elektro radiator, elektro talno ogrevanje), bi pa lahko investitorji elektro ogrevanje uporabljali začasno (Eko sklad in EU ne podpirata tovrstnega ogrevanja in zanj ne dajeta subvencij). Najbolj smotrno ogrevanje pasivne hiše je s toplotno črpalko ali zelo majhnim in varčnim kaminom. Ogrevalni sistem je v pasivni hiši obvezen, saj hiša kljub svoji varčnosti še vedno potrebuje 15kW/m2a, kar je nekako potrebno dovesti v prostore. Prve pasivne hiše so se sicer ogrevale toplozračno, zdaj pa svetujemo ploskovno ogrevanje (talno ali stensko). Pri ploskovnem ogrevanju potrebujemo nizko temperaturo ogrevalne vode (med 23 in 25 stopinj), kar zlahka segrejemo s toplotno črpalko pri visokem grelnem številu ali pa tudi s sončnimi kolektorji. V kolikor bi segrevali toplozračno, bi potrebovali v izmenjevalcu visoko temperaturo ogrevalne vode (okrog 50 stopinj), kar pomeni nižje ogrevalno število toplotne črpalke, khrati pa bi morali intenzivno izmenjevati zrak v hiši tudi kadar ne bi bili prisotni (okrog 50% zraka v hiši vsako uro), s čimer bi zrak še bolj sušili.


Bivanje v pasivni hiši je enostavno. Oken ni potrebno odpirati (vedno jih lahko odpreš, vendar jih ni potrebno odpirati, saj se hiša prezračuje skozi rekuperator). Temperatura v hiši nikoli naglo ne pade, zato ni potrebno skrbeti za ogrevanje - hiša se ogreva povsem samostojno in predvsem poceni. Ker so na okenskih senčilih večinoma električni motorji, se hiša lahko zasenči hitro in enostavno, velikokrat kar avtomatsko. V hiši ni potrebna posebna elektronika ali življenje s pomočjo računalnika. V našem podjetju ne zagovarjamo "pametnih hiš", saj želimo hišo karseda enostavno in preprosto. Edine potrebne regulacije so za toplotno črpalko (ki jo malenkostno nastavimo na začetku in koncu zime), za prezračevanje (lahko nastavimo tedenski program, lahko pa pretok preprosto uravnavamo z gumbom na več ali manj) in senčila, ki jih poleti, takrat ko sveti skozi okno sonce, spustimo.


Pojavilo pa se bo tudi nekaj odklonov od pasivne hiše zaradi zmanjšanja stroškov gradnje na primer:


 • hiše, ki bodo ogrevane samo z elektriko (električni grelec v zalogovniku ali električni radiatorji ali električno talno ogrevanje)
 • hiše, ki se bodo ogrevale z večjimi kotli ali kamini na biomaso in bodo presežno energijo hranile v zalogovniku (vodni zalogovniki 2000l do 5000l vode) toplote
 • hiše, ki ne bodo uporabljale prezračevalnega sistema z rekuperacijo, in zato ne bodo pasivne, temveč bo njihova poraba energije večja kljub zelo dobri toplotni izolacij.

 

Vedno pogostejše pa bodo tudi hiše, ki bodo precej bolj varčne od pasivne hiše. Uporabljale bodo fotovoltaiko, ki v sončnih dnevih proizvaja električno energijo in jo prodaja v omrežje, v oblačnih dnevih pa bodo elektriko koristile iz omrežja. S tem bodo objekti postali ne samo pasivni pač pa tudi aktivni.


Shematski prikaz razlike med klasično in pasivno hišo

 

Pasivna hiša ima:


 • nizko toplotno prevodnost U vseh gradbenih elementov (stene, streha, tla proti terenu) in sicer pod 0,15 W/m2K.
 • nizko toplotno prevodnost oken in vrat U≤0,8W/m2K
 • je grajena zrakotesno izmenjava zraka pri tlačni razliki med hišo in okolico 50Pa ne sme presegati 0,6 volumna stavbe (n50≤0,6h-1)
 • je grajena brez toplotnih mostov (ψ0,01W/mK)
 • uporablja prezračevanje z rekuperacijo
 • letna potrebna toplota za ogrevanje ≤15kWh/m2a
 • skupna letna poraba primarne energije ≤120kWh/m2a
 • letna poraba električne energije ≤18 kWh/m2a
 • toplotne izgube ≤10W/m2

Pomembni so še:

 • orientacija stavbe
 • oblika stavbe
 • ustrezna toplotna akumulativnost stavbe
 • kvaliteta izdelave
 • kakovost materialov
 • zrakotesnost

Gradnja brez toplotnih mostov:

TEMELJI: Toplotni most proti zemljini se najlažje reši, če hišo temeljimo s temeljno ploščo, le to pa postavimo na toplotno izolacijo iz penjenega stekla ali ekstrudiranega polistirena (XPS).


KLET: Če je klet v toplotnem ovoju stavbe, morajo biti vse stene kleti neprekinjeno izolirane s toplotno izolacijo XPS debeline vsaj 20cm.


STENE: Stene oziroma oblika pasivne hiše naj bo čimbolj preprosta brez štrlečih delov. Manj kot je vogalov, stebrov, balkonov, erkerjev ... lažje zadostimo zahtevanim pogojem, da je hiša pasivna. Zunanja stopnišča, terase, škarpe ... morajo biti ločene od stavbe in stati samostojno. Stene masivne hiše so izolirane s toplotno izolacijo debeline od 25 do 35 cm, v stenah lesenih hiš pa je toplotna izolacija debeline od 38 do 45cm. Pozorni moramo biti na pravilen prehod vlage skozi steno, zato mora biti izveden izračun gradbene fizike. Debelina potrebne izolacije se izračuna s programom PHPP in se določi glede na lego hiše, oblikovno število, število prebivalcev, količino sončnih dobitkov, velikost in usmerjenost oken ...


STREHA: V streho se vgrajuje toplotna izolacija debeline 40 cm in več. Če so strešni špirovci visoki od 14 do 20 cm, jih prekrijemo s toplotno izolacijo vsaj 20 do 26 cm. Pri strešnih oknih vnaprej predvidimo večji razmik med špirovci, tako lahko uporabimo toplotno izolacijski okvir BDX in okenske špalete toplotno izoliramo.


OKNA IN VRATA: Vgradimo z montažo RAL in po možnosti z zrakotesnim purpenom, ki zdrži 600 Pa zračnega upora. Okna pri zidanih hišah vgradimo v toplotno izolacijo. Na zidano steno jih pritrdimo s pomočjo kovinskih nosilcev.


ZRAKOTESNA GRADNJA: Pasivna hiša ima dovoljeno izmenjavo zraka n50=0,6/uro. Pomeni, da pri razliki tlakov 50 Pa med stavbo in okolico stavba ne sme izmenjati več kot 0,6 neto volumna stavbe zraka skozi netesna mesta. To je težko izvedljivo, če ne pazimo na vse detajle. Tesniti morajo stene, stiki sten, stiki sten in tal, stiki sten in stropa, stiki sten in stropa v mansardi, stiki sten in stavbnega pohištva, vsi preboji skozi stavbno lupino, …Izvajalci, ki se zavedajo tega problema in skrbno tesnijo vse detajle dosegajo rezultate, ki so približno polovico nižji od zahtevanih. Izvajalci, ki detajlov ne poznajo pa dosegajo rezultate, ki so do petkrat višji od dovoljenih.

Prerez lesene skeletne stene pasivne hiše
 • mavčno kartonska plošča
 • lesno vlaknena plošča debeline 60mm
 • OSB 4 TOP EGGER plošča 15mm s prelepljenimi vsemi stiki, preboji ... kot zrakotesna parna ovira
 • lesena konstrukcija 320 mm z vmesno celulozno izolacijo
 • lesno vlaknena plošča debeline 60mm
 • zaključni fasadni sloj (tankoslojna difuzno odprta fasada, lesena fasada, prezračevana fasada ...)

 

Naša dejavnost je svetovanje, nadzor in tudi izvedba pasivnih in nizkoenergijskih hiš.