Izdelava energetske izkaznice objektov

Veste koliko energije potrošite?                                                
Cenik
                                         
 Izvedemo pregled vaše stavbe in izdelamo energetsko izkaznico, kjer boste jasno videli, kje izgubljate največ energije.
Pokličite nas in strokovnjak iz našega podjetja se bo oglasil pri vas, popisal celotno stavbo (zunanjost in notranjost, sistem ogrevanja, okna/vrata, senčila, streho, fasado ...). S specialnimi programskimi orodji za izračun energetskih izkaznic vam bomo predstavili analizo vaše hiše ali objekta.

Z energetsko izkaznico boste lahko natančno izvedeli, kateri del stavbe vam povzroča največje izgube energije in kaj je ekonomsko najbolj smotrno in kaj je potrebno čim prej sanirati. Stavbo vam bomo razvrstili v energetski razred, tako kot to lahko vidite pri gospodinjskih aparatih že vrsto let.
 
Pomen energetske izkaznice je informativno-promocijskega značaja, v vseh oblikah prometa z nepremičninami, kar predstavlja navedbo energijskih kazalcev tudi pri oglaševanju stavb. Energetska izkaznica bi morala vplivati na ceno nepremičnine ter promocijo nizko-energetskih stavb. Je tudi mehanizem, s katerim bo investitor lahko preveril, ali so izvajalci res naredili stavbo tako, kot je to določeno v projektni dokumentaciji. V Avstriji, kjer država močno spodbuja nizko-energetsko in pasivno gradnjo, je energetska izkaznica tudi podlaga za pridobitev subvencij.

Večina uporabnikov pozna različne izkaznice o energetski učinkovitosti gospodinjskih aparatov. Kaj pa nam pove energetska izkaznica za objekte? Na osnovi energetske izkaznice za objekt lahko uporabnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe v kWh/m2a - na leto (a-anum), in sicer:
  • razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a
  • razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
  • razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
  • razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
  • razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
  • razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a
  • razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a
  • razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a
  • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a.

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Njena  veljavnost po izdaji je 10 let.

Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energijskih kazalcev. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko dobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedb.

Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela in pri oddaji v najem za obdobje enega leta ali več.

Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015.

Večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030.

Listina je namenjena kupcem in bodočim najemnikom stavb, da bi ti lahko pri svojih odločitvah upoštevali tudi energijske lastnosti. Merjena energetska izkaznica se lahko izda samo za obstoječe nestanovanjske stavbe.
 
Računska energetska izkaznica se lahko izda za vse stavbe (stanovanjske, nestanovanjske, obstoječe, novogradnja).
 
Pred naročilom energetske izkaznice morate izpolniti obrazec: Zahteva za izdelavo energetske izkaznice.