Prezračevanje

Zaradi dotrajanosti lesenih oken, pa tudi zaradi varčevanja z gorivom, ljudje v velikem obsegu zamenjujejo okna s sodobnimi, s ti izolacijsko zasteklitvijo. Skozi stara manj tesna okna je vedno potekala, sicer nezadostna, izmenjava zraka. Skozi zaprta sodobna okna, pa je izmenjava zraka neznatna. Pravilno prezračevanje je z navzkrižnim odpiranjem oken oz vrat na stežaj, da se ustvari prepih za 5-10 min. Potrebno trajanje prepiha je odvisno od zunanje temperature in morebitnega vetra, pa tudi velikosti in razporeditve oken oz vrat. V mrazu, ali ko piha veter, je prepih močnejši. Če traja prepih prekratko se ne izmenja ves zrak. Predolgo trajajoči prepih ni potreben in samo dodatno ohlaja prostor. Dejansko pa se takšno prezračevanja s prepihom izvaja samo po občutku. Prezračevanje samo s polnim nagibom okenskega krila navznoter ne omogoča hitre izmenjave zraka, čeprav izdatno ohlaja prostor, zato je povsem neprimerno. Večina ljudi prostor predvsem v zimskem času zrači premalo. Vsem tem se po zamenjavi oken, kvaliteta zraka v bivalnih prostorih dejansko poslabša in to tem bolj, kolikor bolj tesna so njihova nova okna. Seveda so zato tudi toplotne izgube s prezračevanjem manjše, vendar na račun slabše kvalitete zraka. Možne so zdravstvene posledice, ki se lahko pokažejo šele po daljšem obdobju.


  • Zadostno zračenje je potrebno za zagotavljanje zdravih bivalnih in delovnih pogojev.
  • Samo naravno zračenje skozi netesnosti ni dovolj.
  • Naravno zračimo prostore z odpiranjem oken na stežaj in v enakomernih intervalih.
  • Energijsko najbolj učinkovito je kratkotrajno zračenje na prepih.
  • Izogibajmo se dolgotrajnemu zračenju pri priprtih oknih.
  • Zapirajmo okna v prostorih, kjer se ne zadržujemo daljši čas.


Pri današnjih modernih gradnjah se je pokazala potreba po dobrem prezračevanju prostorov v katerih prebivamo. Svež zrak je eden glavnih dejavnikov dobrega počutja. Prav tako pa odločilno prispeva k zdravi in prijazni družinski hiši ali stanovanju.

 

S prezračevanjem dovajamo svež zrak iz okolice, odvajamo pa slab zrak skupaj z vsemi delci ki jih oddajajo stene in materiali – CO, prah, ogljikovodiki, radon, odvajamo neprijetne vonjave iz sanitarij ali kuhinje, skupaj z odpadnim zrakom odvajamo škodljivo vlago v prostorih in tako preprečujemo nastanek plesni.

Več o prezračevanju si lahko preberete na spletni strani: www.lunos.si