Ogrevanje

Da vam bo vedno ravno prav toplo


Znižamo vam stroške ogrevanja za 50%. S pravim pristopom je to enostavno in udobno zato ne odlašajte.

Pogosto se pri ogrevalnih sistemi pojavljajo izgube samo zaradi napačnih nastavitev, ne optimalne uporabe ali manjših težav z gorilniki, pečmi itd... Izvedemo vam lahko manjše nastavitve, popravke in podamo navodila za optimalno delovanje vaših že obstoječih naprav.


Če pa želite, vašo hišo ali objekt pogledamo s celostnega vidika. Vgradimo lahko celotni sistem ogrevanja od peči na lesno biomaso (peleti, sekanci, polena...), toplotne črpalke, sisteme za solarno ogrevanje do ogrevalnih teles (talno, stensko ogrevanje, konvektorji,...)


Ogrevanje na lesno biomaso


Ogrevalna tehnika je v zadnjih letih skokovito napredovala. Sodobni kotli na lesno biomaso se v primerjavi s klasičnimi kotli precej razlikujejo. Les kot klasično gorivo je zamenjala lesna biomasa, h kateri prištevamo polena, sekance in pelete. Kurilna vrednost goriva, ki ga uporabljamo v sodobnih kotlih je višja, če kurimo suh les. Več kot je vlage v lesu, več energije uporabimo za njeno izhlapevanje. Vsakih 10 odstotkov vlage zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 odstotkov. Na kurilno vrednost poleg vlage vpliva tudi vrsta lesa in njegova kvaliteta.

 

Za ogrevanje uporabljamo les listavcev, ki ima večjo gostoto in počasneje izgoreva. Če gorivo ni kakovostno, lahko pride do motenj pri zgorevanju in posledično do kondenzacije vlage v kotlu ali dimniku. Življenjska doba kurilne naprave se bistveno zmanjša.


Od sodobnih kotlov na lesno biomaso zahtevamo avtomatično delovanje, ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in minimalne emisije škodljivih snovi v okolje. Za energijsko učinkovitost (večji izkoristki, manjša poraba goriva) so zato prvi pogoj ustrezni ogrevalni kotli ne glede na vrsto lesa (mehek ali trd les) in obliko goriva (polena, sekanci, peleti). Sodobna regulacija, samodejno polnjenje in vžig goriva, kotle na les uvršča ob bok kotlom na fosilna goriva. Emisije škodljivih snovi so se zmanjšale na nekaj odstotkov izvornih vrednosti. Izkoristki sodobnih kotlov na lesno biomaso se gibljejo od 85 do 95 odstotkov.


Ogrevanje s toplotno črpalko


Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto iz okolice ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne vode. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke je v različne snovi akumulirana sončna energije, zato predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto zraka, podtalne in površinske vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, lahko pa izkoriščajo tudi odpadno toploto, ki se sprošča pri različnih tehnoloških procesih.

Viri toplote za toplotne črpalke so zares povsem snovni: zemlja, voda, zrak. Proizvajalci so v zadnjem desetletju toliko napredovali da nakup takšne naprave ne predstavlja tveganja da boste kupili slab izdelek, seveda ob predpostavki da upoštevate nasvete strokovnjaka in da kupite kvaliteten proizvod priznanega proizvajalca, tukaj priporočamo evropsko poreklo.


Ogrevanje na kurilno olje


To je klasičen način, ki je še vedno v uporabi v večini slovenskih hiš in marsikje edini način ogrevanja. Če pa pri tem povemo, da je začetna investicija najcenejša od vseh ostalih virov, pridemo do zaključka da je zaenkrat olje ali plin glavni vir ogrevanja v naši državi.


Pregled stanja kotlovnic je pokazal, da je v individualnih družinskih hišah približno 65 % kotlovnic na kurilno olje mlajših od 15 let. V večini še vedno prevladujejo standardni visokotemperaturni toplovodni kotli. Sledijo jim nizkotemperaturni in kondenzacijski kotli.


Standardni kotli obratujejo z nizkim letnim ogrevalnim izkoristkom, čemu pripomore pogosto neprimerna regulacija ogrevanja. Če izvedemo dodatno toplotno izolacijo ovoja zgradbe, pri tem pa obdržimo obstoječi visokotemperaturni kotel, se lahko njegov letni ogrevalni izkoristek še poslabša. Vzrok je ta, da imajo ti kotli zelo slabe izkoristke pri zmanjšani toplotni moči. Prihranek energije, ki smo ga dosegli z izboljšanjem toplotne izolacije hiše se tako izniči.

 

Ogrevalni kotli na plin


Proizvajalci kotlov ne stojijo križem rok, današnje plinske peči so vrhunski izdelki, z visoko stopnjo izkoristka (tudi nad 100%) in z zelo prilagodljivimi dimenzijami. Dejansko v paleti izdelkov najdete ravno pravšnjo za vaš dom ali stanovanje. Opozarjamo pa vas na nov pravilnik ki je v veljavi in ki uporabnikom nalaga nakup plinske kondenzacijske peči saj navadne plinske peči nimajo takšnih izkoristkov.

Sodobna tehnologija, predvsem na področju kondenzacijske tehnike, omogoča visoke izkoristke ogrevalnih kotlov in s tem zmanjšanje porabe goriva. Zaradi obratovanja v nižjem temperaturnem režimu so toplotne izgube kotla in toplotne izgube z odvedenimi plini minimalne v primerjavi z zastarelimi izvedbami kurilnih naprav.

 

Solarno ogrevanje


Tovrstno ogrevanje je okolju najprijaznejši način ogrevanja ,vendar pa ima tako kot toplotne črpalke svoje pogoje, ki pa niso zahtevni ali nemogoči. Solarno ogrevanje se kombinira z drugim virom in velikokrat nameni samo za ogrevanje sanitarne tople vode. Vse kar potrebujete je sončna lega in prostor za ustrezen akumulator tople vode.


Za dimenzioniranje solarnih sistemov za pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju, uporabljamo različne računalniške programe, s katerimi na osnovi simulacij določimo osnovne parametre posameznih elementov sistema in tudi površino SSE - sprejemnikov sončne energije. Približno velja, da je potrebna površina SSE za pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju za štiričlansko družino minimalno dvakrat večja od sistema, ki velja samo za pripravo tople sanitarne vode, pri čemer pokrivamo manj kot 10 % potrebne toplote za ogrevanje.


Sistem s kombiniranim hranilnikom toplote je sestavljen iz SSE, regulacijske in varnostne opreme, kombiniranega hranilnika toplote, ki je izveden kot hranilnik v hranilniku, dodatnega izvora toplote (električni, plinski, oljni ali kotel na trdna goriva), ogrevalnega kroga in regulacijske enote