Energetsko učinkovita gradnja objektov

Ovoj objekta


Izdelava in obnova fasade

Fasada je ogledalo vsake hiše. Primerna toplotna izolacija zunanjih sten je najpomembnejši korak na poti k energetski učinkovitosti objekta. Objekt zaščiti pred zunanjimi vplivi in tako zagotavlja estetski izgled.


Vizualno jo zaznamujeta struktura ter barva izbranega zaključnega sloja. S posebno obdelavo ter različno velikostjo zrn v zaključnih ometih lahko strukturo fasade povsem spremenimo. Kvalitetna fasada je v času podnebnih sprememb, naraščajočih cen energije in omejenih virov energentov zelo pomembna. Ustrezna fasada je ključna za vsakega odgovornega lastnika objekta. Slabo izolira objekt lahko na različnih mestih izgublja veliko energije. Preko fasadnega ovoja lahko izgubimo do 40 % energije. Kvalitetna toplotna obnova fasade in zamenjava starih oken z novimi zmanjša stroške ogrevanja do 60%.


Z vgradnjo fasadnega sistema ne znižujemo le stroškov porabljenih energentov, temveč tudi bistveno izboljšamo kvaliteto bivalnega okolja. Slaba toplotna izolacija objekta je vzrok za nekvalitetne bivalne pogoje tako poleti kot tudi pozimi.


Najpomembnejša dejavnika za dobro počutje v objektu sta temperatura in relativna zračna vlažnost. Idealna temperatura zraka v hiši je 21°C, zračna vlažnost pa med 40 in 65 %. Temperaturna razlika med zrakom in stenami v notranjosti hiše naj ne bo večja od 2°C.


Toplotno ugodje objekta je zelo pomembno, odvisno pa je predvsem od primerne temperature in njene porazdelitve po prostoru. Temperaturno udobje ni odvisno zgolj od temperature zraka, pomembnejša je razlika v temperaturi zunanjih sten (na notranji strani) in ogretega zraka v prostoru. Ključno vlogo pri tem pa ima primerna toplotna izolacija-fasada objekta.


Primarna naloga fasade je onemogočiti prehod toplote med zunanjim in notranjim delom hiše in tako preprečiti toplotne izgube objekta. Fasada omogoča dodaten toplotni upor gradbeni konstrukciji. Varuje pred vremenskimi vplivi in onemogoča toplotne mostove. Danes se dobro zavedamo, da neizolirane ali slabo izolirane stavbe pomenijo veliko izgubo energije potrebne za ogrevanje oz. hlajenje objektov zato so take fasade povsem nesprejemljive.


Z vgradnjo toplotno izolacijskega sistema se odločite za učinkovito rabo energije. Naložba se povrne v zelo kratkem času, odvisno od debeline vgrajenih izolacijskih plošč ter klimatskih razmer. Pomeni pa tudi bistveno manjšo obremenitev za okolje.

Fasadne sisteme razlikujemo po lastnostih izolacijskih materialov, fasadnih lepilih in zaključnih slojih le ti pa omogočajo trajnost celotni konstrukciji stavbe.


Glavne naloge fasade:
 • toplotna zaščita
 • požarna zaščita
 • estetska funkcija
 • zvočna izolativnost
 • zdravo bivalno okolje
 • manjša poraba energije
 • preprečevanje toplotnih mostov
 • onemogoča propadanje gradbenih elementov
 • ohranja vrednost nepremičnine

 

Preberite si še:

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT47.htm

http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT45.htm

 

Prezračevanje

Zaradi dotrajanosti lesenih oken, pa tudi zaradi varčevanja z gorivom, ljudje v velikem obsegu zamenjujejo okna s sodobnimi, s ti izolacijsko zasteklitvijo. Skozi stara manj tesna okna je vedno potekala, sicer nezadostna, izmenjava zraka. Skozi zaprta sodobna okna, pa je izmenjava zraka neznatna. Pravilno prezračevanje je z navzkrižnim odpiranjem oken oz vrat na stežaj, da se ustvari prepih za 5-10 min. Potrebno trajanje prepiha je odvisno od zunanje temperature in morebitnega vetra, pa tudi velikosti in razporeditve oken oz vrat. V mrazu, ali ko piha veter, je prepih močnejši. Če traja prepih prekratko se ne izmenja ves zrak. Predolgo trajajoči prepih ni potreben in samo dodatno ohlaja prostor. Dejansko pa se takšno prezračevanja s prepihom izvaja samo po občutku. Prezračevanje samo s polnim nagibom okenskega krila navznoter ne omogoča hitre izmenjave zraka, čeprav izdatno ohlaja prostor, zato je povsem neprimerno. Večina ljudi prostor predvsem v zimskem času zrači premalo. Vsem tem se po zamenjavi oken, kvaliteta zraka v bivalnih prostorih dejansko poslabša in to tem bolj, kolikor bolj tesna so njihova nova okna. Seveda so zato tudi toplotne izgube s prezračevanjem manjše, vendar na račun slabše kvalitete zraka. Možne so zdravstvene posledice, ki se lahko pokažejo šele po daljšem obdobju.


 • Zadostno zračenje je potrebno za zagotavljanje zdravih bivalnih in delovnih pogojev.
 • Samo naravno zračenje skozi netesnosti ni dovolj.
 • Naravno zračimo prostore z odpiranjem oken na stežaj in v enakomernih intervalih.
 • Energijsko najbolj učinkovito je kratkotrajno zračenje na prepih.
 • Izogibajmo se dolgotrajnemu zračenju pri priprtih oknih.
 • Zapirajmo okna v prostorih, kjer se ne zadržujemo daljši čas.


Pri današnjih modernih gradnjah se je pokazala potreba po dobrem prezračevanju prostorov v katerih prebivamo. Svež zrak je eden glavnih dejavnikov dobrega počutja. Prav tako pa odločilno prispeva k zdravi in prijazni družinski hiši ali stanovanju.

 

S prezračevanjem dovajamo svež zrak iz okolice, odvajamo pa slab zrak skupaj z vsemi delci ki jih oddajajo stene in materiali – CO, prah, ogljikovodiki, radon, odvajamo neprijetne vonjave iz sanitarij ali kuhinje, skupaj z odpadnim zrakom odvajamo škodljivo vlago v prostorih in tako preprečujemo nastanek plesni.

Več o prezračevanju si lahko preberete na spletni strani: www.lunos.si

Ogrevanje

Da vam bo vedno ravno prav toplo!

Znižamo vam stroške ogrevanja za 50%. S pravim pristopom je to enostavno in udobno zato ne odlašajte.
Pogosto se pri ogrevalnih sistemi pojavljajo izgube samo zaradi napačnih nastavitev, ne optimalne uporabe ali manjših težav z gorilniki, pečmi ... Izvedemo vam lahko manjše nastavitve, popravke in podamo navodila za optimalno delovanje vaših že obstoječih naprav.

Če pa želite, vašo hišo ali objekt pogledamo s celostnega vidika. Vgradimo lahko celotni sistem ogrevanja od peči na lesno biomaso (peleti, sekanci, polena ...), toplotne črpalke, sisteme za solarno ogrevanje do ogrevalnih teles (talno, stensko ogrevanje, konvektorji ...)

Pokličite nas, brezplačno vam bomo svetovali in skupaj našli pravo rešitev za vas.

Ogrevanje na lesno biomaso
Ogrevalna tehnika je v zadnjih letih skokovito napredovala. Sodobni kotli na lesno biomaso se v primerjavi s klasičnimi kotli precej razlikujejo. Les kot klasično gorivo je zamenjala lesna biomasa, h kateri prištevamo polena, sekance in pelete. Kurilna vrednost goriva, ki ga uporabljamo v sodobnih kotlih je višja, če kurimo suh les. Več kot je vlage v lesu, več energije uporabimo za njeno izhlapevanje. Vsakih 10 odstotkov vlage zmanjša kurilno vrednost lesa za 12 odstotkov. Na kurilno vrednost poleg vlage vpliva tudi vrsta lesa in njegova kvaliteta.

Za ogrevanje uporabljamo les listavcev, ki ima večjo gostoto in počasneje izgoreva. Če gorivo ni kakovostno, lahko pride do motenj pri zgorevanju in posledično do kondenzacije vlage v kotlu ali dimniku. Življenjska doba kurilne naprave se bistveno zmanjša.

Od sodobnih kotlov na lesno biomaso zahtevamo avtomatično delovanje, ekonomičnost, dolgo življenjsko dobo, čim manj vzdrževanja in minimalne emisije škodljivih snovi v okolje. Za energijsko učinkovitost (večji izkoristki, manjša poraba goriva) so zato prvi pogoj ustrezni ogrevalni kotli ne glede na vrsto lesa (mehek ali trd les) in obliko goriva (polena, sekanci, peleti). Sodobna regulacija, samodejno polnjenje in vžig goriva, kotle na les uvršča ob bok kotlom na fosilna goriva. Emisije škodljivih snovi so se zmanjšale na nekaj odstotkov izvornih vrednosti. Izkoristki sodobnih kotlov na lesno biomaso se gibljejo od 85 do 95 odstotkov.

Ogrevanje s toplotno črpalko
Ogrevanje s toplotno črpalko predstavlja energetsko učinkovit in okolju prijazen način ogrevanja. Toplotne črpalke so naprave, ki izkoriščajo toploto iz okolice ter jo pretvarjajo v uporabno toploto za ogrevanje prostorov in segrevanje sanitarne vode. Toplota, ki jo iz okolice črpajo toplotne črpalke je v različne snovi akumulirana sončna energije, zato predstavlja obnovljivi vir energije. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto zraka, podtalne in površinske vode, toploto akumulirano v zemlji in kamnitih masivih, lahko pa izkoriščajo tudi odpadno toploto, ki se sprošča pri različnih tehnoloških procesih.

Viri toplote za toplotne črpalke so zares povsem snovni: zemlja, voda, zrak. Proizvajalci so v zadnjem desetletju toliko napredovali da nakup takšne naprave ne predstavlja tveganja da boste kupili slab izdelek, seveda ob predpostavki da upoštevate nasvete strokovnjaka in da kupite kvaliteten proizvod priznanega proizvajalca, tukaj priporočamo evropsko poreklo.

Ogrevanje na kurilno olje
To je klasičen način, ki je še vedno v uporabi v večini slovenskih hiš in marsikje edini način ogrevanja. Če pa pri tem povemo, da je začetna investicija najcenejša od vseh ostalih virov, pridemo do zaključka da je zaenkrat olje ali plin glavni vir ogrevanja v naši državi.

Pregled stanja kotlovnic je pokazal, da je v individualnih družinskih hišah približno 65 % kotlovnic na kurilno olje mlajših od 15 let. V večini še vedno prevladujejo standardni visokotemperaturni toplovodni kotli. Sledijo jim nizkotemperaturni in kondenzacijski kotli.

Standardni kotli obratujejo z nizkim letnim ogrevalnim izkoristkom, čemu pripomore pogosto neprimerna regulacija ogrevanja. Če izvedemo dodatno toplotno izolacijo ovoja zgradbe, pri tem pa obdržimo obstoječi visokotemperaturni kotel, se lahko njegov letni ogrevalni izkoristek še poslabša. Vzrok je ta, da imajo ti kotli zelo slabe izkoristke pri zmanjšani toplotni moči. Prihranek energije, ki smo ga dosegli z izboljšanjem toplotne izolacije hiše se tako izniči.
 
Ogrevalni kotli na plin
Proizvajalci kotlov ne stojijo križem rok, današnje plinske peči so vrhunski izdelki, z visoko stopnjo izkoristka (tudi nad 100%) in z zelo prilagodljivimi dimenzijami. Dejansko v paleti izdelkov najdete ravno pravšnjo za vaš dom ali stanovanje. Opozarjamo pa vas na nov pravilnik ki je v veljavi in ki uporabnikom nalaga nakup plinske kondenzacijske peči saj navadne plinske peči nimajo takšnih izkoristkov.

Sodobna tehnologija, predvsem na področju kondenzacijske tehnike, omogoča visoke izkoristke ogrevalnih kotlov in s tem zmanjšanje porabe goriva. Zaradi obratovanja v nižjem temperaturnem režimu so toplotne izgube kotla in toplotne izgube z odvedenimi plini minimalne v primerjavi z zastarelimi izvedbami kurilnih naprav.
 
Solarno ogrevanje
Tovrstno ogrevanje je okolju najprijaznejši način ogrevanja ,vendar pa ima tako kot toplotne črpalke svoje pogoje, ki pa niso zahtevni ali nemogoči. Solarno ogrevanje se kombinira z drugim virom in velikokrat nameni samo za ogrevanje sanitarne tople vode. Vse kar potrebujete je sončna lega in prostor za ustrezen akumulator tople vode.

Za dimenzioniranje solarnih sistemov za pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju, uporabljamo različne računalniške programe, s katerimi na osnovi simulacij določimo osnovne parametre posameznih elementov sistema in tudi površino SSE - sprejemnikov sončne energije. Približno velja, da je potrebna površina SSE za pripravo tople sanitarne vode in podporo ogrevanju za štiričlansko družino minimalno dvakrat večja od sistema, ki velja samo za pripravo tople sanitarne vode, pri čemer pokrivamo manj kot 10 % potrebne toplote za ogrevanje.

Sistem s kombiniranim hranilnikom toplote je sestavljen iz SSE, regulacijske in varnostne opreme, kombiniranega hranilnika toplote, ki je izveden kot hranilnik v hranilniku, dodatnega izvora toplote (električni, plinski, oljni ali kotel na trdna goriva), ogrevalnega kroga in regulacijske enote.