Energetske sanacije

Energetska sanacija stavb je potrebna pri energetsko potratnih stavbah, ki imajo veliko toplotne izgube. Toplotne izgube naših objektov  bi lahko že z izvajanjem osnovnih ukrepov energijske sanacije zunanjega stavbnega ovoja zmanjšali za vsaj 30%. Pri celostni energijski prenovi  stavb na nizkoenergijski ali pasivni nivo pa lahko dosežemo celo za 70 – 90% manjšo rabo energije za ogrevanje, odvisno od obstoječega stanja stanovanjskih stavb in izbora ukrepov, ki jih izvedemo pri prenovi. Prenova starejših stavb z dotrajanim termičnim ovojem in energetskimi sistemi je zahtevna, a se investicija izplača, saj so po izvedbi energetske sanacije stavbe prihranki energije znatni.

Odločitev za energetsko sanacijo stavb pa terja temeljit premislek, saj tovrstni posegi v stavbo za več desetletja zaznamujejo obratovanje  in uporabnike objekta.  

Energetska prenova objektov vključuje:

 • izboljšanje energijske učinkovitosti ovoja stavbe,
 • toplotno izolacijo zunanjih sten,
 • zamenjavo oken,
 • toplotno izolacijo podstrešja in strehe;
 • prenovo ogrevalnega sistema.

Ocena  scenarijev energetske sanacije na primeru tipične večstanovanjske stavbe iz sedemdesetih let pokaže, da je po 40 letih obratovanja večstanovanjske stavbe potrebno investirati v celostno energijsko sanacijo približno 70 – 90 €/m2, za doseganje energijskih karakteristik dobre nizko energijske stavbe pa je potrebna še investicija v sistem prezračevanja, kar prinese dodatno 25 €/m2. Investicijski dodatki v izboljšano energijsko učinkovitost zunanjega ovoja (+15 €/m2) se v primeru uporabe različnih energentov za ogrevanje vračajo skozi letne prihranke goriva zgolj 5 let. Pri tem sama osnovna sanacija ovoja vodi k letnem zmanjšanju stroška ogrevanja v višini 5 do 6 €/m2, izboljšana rešitev toplotne zaščite pa doprinese dodatne 2 do 3 €/m2. Pri odločanju za sanacijo te večstanovanjske stavbe v tehnološkem razredu NEH pa se investicijska dodatka v gradbenem segmentu in v segmentu instalacij prezračevanja (+15 €/m2 +25 €/m2) vračata skozi dodatne prihranke v rabi energije (ca. 5 €/m2) v obdobju 7 let. Vsaka sanacija dviguje vrednost nepremičnine in če v primeru z NEH sanacijo dvignemo ceno stanovanja s 1.500 €/m2 na vsaj 1.600 €/m2 (torej samo za ca. 7%), je investicija celotne sanacije (toplotna zaščita ovoja in prezračevanje) že poplačana. In še kriterij, ki ga ne moremo vrednotiti z denarjem: vsaka sanacija dviguje tudi parametre bivalnega ugodja in vpliva na splošno zdravstveno stanje stanovalcev.

Učinkovita energijska sanacija starejših stanovanjskih objektov tako zajema predvsem vgradnjo nadstandardne debeline toplotne zaščite in nadstandardno stavbno pohištvo, eliminiranje vseh toplotnih mostov, dobro tesnjenje celotnega ovoja stavbe in nadzorovani prezračevalni sistem z rekuperacijo. S takšnim energijskim konceptom lahko dosežemo, da se sicer zelo potraten objekt spremeni v nizkoenergijsko ali celo pasivno stavbo.

Starejše, pomanjkljivo izolirane stavbe, pri nas porabijo tudi preko 200 kWh/m2 na leto za ogrevanje.

Pri nizkoenergijskih hišah poraba energije za ogrevanje ne sme preseči 30 kWh/m2. Pri taki hiši so specifične toplotne izgube petkrat nižje kot pri klasičnih stavbah, vgrajen pa imajo tudi sistem energijsko učinkovitega mehanskega prezračevanja prostorov.

Energijsko najmanj potratne so tako imenovane pasivne stavbe, kjer smemo za ogrevanje porabiti do 15 kWh/m2 na leto, stavbe pa imajo za doseganje visoke stopnje bivalnega ugodja vgrajen sistem prezračevanja z rekuperacijo (vračanjem toplote).  

Storitve in produkti

Kot ponudnik celostnih rešitev izvedbe gradbenih projektov pri energetski sanaciji stavb naše podjetje nudi:

 • energetski pregled stavb,
 • izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo,
 • analizo stanja ter vgradnjo sistemov za merjenje porabe energentov,
 • izvedbo energetske sanacije objektov,
 • gradbeno obrtniška dela (fasade, toplotne izolacije ...),
 • inštalacijska dela  (prezračevalni , ogrevalni in hladilni sistemi, priprava sanitarne vode, razsvetljave, regulacije),
 • izvedbo termografskega posnetka saniranega objekta in Blower door testa.