Izdelava tipske projektne dokumentacije Z500

 

Veliki izzivi se začnejo z idejo...

Ideja, katera postane del razvoja in evolucije 

Energetsko učinkovite rešitve IR ogrevanja za industrijske objekte
Novice in dogodki  Trajnostna gradnja za čistejše okolje in prijaznejše bivanje
1.10.2014 Projekt varčna soseska
1.1.2014
Začetek sodelovanja s podjetjema Kübler in Z500
26.11.2013
Direktor podjetja Inpro 23 sodeloval na SG konferenci v Ljubljani
15.11.2013
Brezplačno svetovanje do konec februarja
06.05.2013
Poslovno sodelovanje s podjetjem Lunos
 Zavest o ohranjanju okolja se vse bolj kaže tudi pri gradnji hiš in drugih objektov. Z namenom manjše porabe energije so zato nastali novi tipi hiš, nove tehnologihe gradnje in novi materali, ki rišejo drugačno, okolju prijaznejšo prostorsko sliko. Predvsem pa pripomorejo k trajnostno naravnanemu razvoju celotnega človeštva. Za kaj sploh gre pri varčevanju z energijo v zvezi z gradnjo?

Več